ประกาศ

ข้อสอบโหลดฟรีสามารถเปิดผ่าน คอม,มือถือและแท็บเล็ต ดูวิธีโหลดและวิธีใช้งาน ที่ วิธีโหลดข้อสอบฟรี

Yengo1

yengomobile

สินค้าLazada

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี ม.2 ชุดที่ 1

โหลดฟรี แจกฟรี แนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบปรนัย แบบทดสอบสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ข้อสอบมาตรฐานพื้นฐาน ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ติวเตรียมสอบ สำหรับชั้น ม.2 รวม ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แนวข้อสอบ ม.2 พร้อมเฉลย

เพื่อใช้ฝึกทำในการเตรียมสอบ ข้อสอบที่นำมาทำแบบทดสอบเป็นข้อสอบเก่าที่มีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต

คลิกโหลดข้อสอบฟรี เพื่อนำไปฝึกทำสำหรับเตรียมตัวสอบ

โหลด ใบข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด  จากเว็บ http://www.aksorn.com/ ข้อสอบคิดวิเคราะห์ม.2

ต้องทำคะแนนให้ได้ 60% ขึ้นไปจึงจะผ่านครับ

 ถ้ามีข้อที่เฉลยผิดรบกวดช่วยแจ้งใต้บทความด้วยครับ

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2

แบบทดสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี วิชาคณิตศาสตร์ ม.2

แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี วิชาศิลปะ  ม.2

แบบทดสอบ วิชาศิลปะ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาศิลปะ  มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี วิชาภาษาไทย ม.2

แบบทดสอบ วิชาภาษาไทย มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาภาษาไทย มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

แบบทดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี วิชาสังคมศึกษาฯ ม.2

แบบทดสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 3    คลิกโหลดข้อสอบฟรี


แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

แบบทดสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แจ้งเฉลยผิด (ขอคำตอบที่ถูกให้ด้วยครับ)
หรือข้อสอบมีปัญหา
แจ้งไว้ใต้บทความนะครับ