ประกาศ

ข้อสอบโหลดฟรีสามารถเปิดผ่าน คอม,มือถือและแท็บเล็ต ดูวิธีโหลดและวิธีใช้งาน ที่ วิธีโหลดข้อสอบฟรี

Yengo1

yengomobile

สินค้าLazada

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.6 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.6 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมสอบสำหรับชั้น ป.6 ข้อสอบ แบบทดสอบ เทอม 1และ 2 แนวข้อสอบพร้มเฉลยภาคเรียนที่ 1 และ 2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย ป.6 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ป.6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ


วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.5 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.5 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เตรียมสอบสำหรับชั้น ป.5 ข้อสอบ แบบทดสอบ เทอม 1และ 2 แนวข้อสอบพร้มเฉลยภาคเรียนที่ 1 และ 2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย ป.5 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.4 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.4 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เตรียมสอบสำหรับชั้น ป.4 ข้อสอบ แบบทดสอบ เทอม 1และ 2 แนวข้อสอบพร้มเฉลยภาคเรียนที่ 1 และ 2 แบบฝึกท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย ป.4 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ


วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.3 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.3 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เตรียมสอบสำหรับชั้น ป.3 ข้อสอบ แบบทดสอบ เทอม 1และ 2 แนวข้อสอบพร้มเฉลยภาคเรียนที่ 1 และ 2 แบบฝึกท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย ป.3 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ป.3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ


วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.2 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.2 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เตรียมสอบสำหรับชั้น ป.2 ข้อสอบ แบบทดสอบ เทอม 1และ 2 แนวข้อสอบพร้มเฉลยภาคเรียนที่ 1 และ 2 แบบฝึกท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย ป.2 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ป.2 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ


วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.1 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.1 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เตรียมสอบสำหรับชั้น ป.1 ข้อสอบ แบบทดสอบ แบบฝึกท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย ป.1 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ป.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบพร้อยเฉลยภาคเรียนที่ 1และ2
แบบทดสอบเทอม1และ2


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2557

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2557

ข้อสอบ NT ป. 3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2557 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,เตรียมสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ป. 3, แบบทดสอบ nt ป. 3  ,แนวข้อสอบ NT พร้อมเฉลยของ ป. 3,ข้อสอบติวพร้อมเฉลย NT ป.3,ข้อสอบโจทย์ปัญหา ป.3,
แบบทดสอบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้ามคัดลอกหรือนำไปเผยแพร่เพื่อการจำหน่าย แต่ให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
เพื่อใช้ฝึกทำในการเตรียมสอบ ข้อสอบที่นำมาทำแบบทดสอบเป็นข้อสอบเก่าที่มีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต
ถ้ามีข้อที่เฉลยผิดรบกวดช่วยแจ้งใต้บทความด้วยครับ
คลิกโหลดข้อสอบฟรี เพื่อนำไปฝึกทำสำหรับเตรียมตัวสอบ