ประกาศ

ข้อสอบโหลดฟรีสามารถเปิดผ่าน คอม,มือถือและแท็บเล็ต ดูวิธีโหลดและวิธีใช้งาน ที่ วิธีโหลดข้อสอบฟรี

Yengo1

yengomobile

สินค้าLazada

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.5 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.5 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เตรียมสอบสำหรับชั้น ป.5 ข้อสอบ แบบทดสอบ เทอม 1และ 2 แนวข้อสอบพร้มเฉลยภาคเรียนที่ 1 และ 2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย ป.5 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ป.5 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.4 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.4 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เตรียมสอบสำหรับชั้น ป.4 ข้อสอบ แบบทดสอบ เทอม 1และ 2 แนวข้อสอบพร้มเฉลยภาคเรียนที่ 1 และ 2 แบบฝึกท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย ป.4 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ


วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.3 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.3 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เตรียมสอบสำหรับชั้น ป.3 ข้อสอบ แบบทดสอบ เทอม 1และ 2 แนวข้อสอบพร้มเฉลยภาคเรียนที่ 1 และ 2 แบบฝึกท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย ป.3 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ป.3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ


วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.2 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.2 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เตรียมสอบสำหรับชั้น ป.2 ข้อสอบ แบบทดสอบ เทอม 1และ 2 แนวข้อสอบพร้มเฉลยภาคเรียนที่ 1 และ 2 แบบฝึกท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย ป.2 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ป.2 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ


วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.1 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.1 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เตรียมสอบสำหรับชั้น ป.1 ข้อสอบ แบบทดสอบ แบบฝึกท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย ป.1 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ป.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบพร้อยเฉลยภาคเรียนที่ 1และ2
แบบทดสอบเทอม1และ2