ประกาศ

ข้อสอบโหลดฟรีสามารถเปิดผ่าน คอม,มือถือและแท็บเล็ต ดูวิธีโหลดและวิธีใช้งาน ที่ วิธีโหลดข้อสอบฟรี

Yengo1

yengomobile

สินค้าLazada

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.1 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.1 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เตรียมสอบสำหรับชั้น ป.1 ข้อสอบ แบบทดสอบ แบบฝึกท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย ป.1 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ป.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2557

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2557

ข้อสอบ NT ป. 3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2557 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,เตรียมสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ป. 3, แบบทดสอบ nt ป. 3  ,แนวข้อสอบ NT พร้อมเฉลยของ ป. 3,ข้อสอบติวพร้อมเฉลย NT ป.3,ข้อสอบโจทย์ปัญหา ป.3,
แบบทดสอบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้ามคัดลอกหรือนำไปเผยแพร่เพื่อการจำหน่าย แต่ให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
เพื่อใช้ฝึกทำในการเตรียมสอบ ข้อสอบที่นำมาทำแบบทดสอบเป็นข้อสอบเก่าที่มีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต
ถ้ามีข้อที่เฉลยผิดรบกวดช่วยแจ้งใต้บทความด้วยครับ
คลิกโหลดข้อสอบฟรี เพื่อนำไปฝึกทำสำหรับเตรียมตัวสอบ


วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2558

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2558

แบบทดสอบวัดความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ข้อสอบ NT ป. 3 พร้อมเฉลย,เตรียมสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ป. 3, แบบทดสอบ nt ป. 3  ,แนวข้อสอบ NT พร้อมเฉลยของ ป. 3,ข้อสอบติวพร้อมเฉลย NT ป.3,ข้อสอบโจทย์ปัญหา ป.3,
แบบทดสอบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้ามคัดลอกหรือนำไปเผยแพร่เพื่อการจำหน่าย แต่ให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
เพื่อใช้ฝึกทำในการเตรียมสอบ ข้อสอบที่นำมาทำแบบทดสอบเป็นข้อสอบเก่าที่มีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต
ถ้ามีข้อที่เฉลยผิดรบกวดช่วยแจ้งใต้บทความด้วยครับ
คลิกโหลดข้อสอบฟรี เพื่อนำไปฝึกทำสำหรับเตรียมตัวสอบ


วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

ข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 58

ข้อสอบ O-NET ม.6 ปี 58

ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชาภาษาไทย ม.6,ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชาคณิตศาสตร์ ม.6,ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6,ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชาสังคมศึกษาฯ ม.6 รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบปรนัย ข้อสอบ O-NET ม.6 ข้อสอบโอเน็ตโหลดฟรี แจกฟรี เตรียมสอบพร้อมเฉลย O-NET ชั้นประถมศึกษา แบบทดสอบ O-NET ม.6 ข้อสอบติวพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ข้อสอบเก่าและแบบฝึกหัด ม.6,ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพื่อใช้ฝึกทำในการเตรียมสอบ ข้อสอบที่นำมาทำแบบทดสอบเป็นข้อสอบเก่าที่มีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต
ต้องทำคะแนนให้ได้ 60% ขึ้นไปจึงจะผ่านครับ
ถ้ามีข้อที่เฉลยผิดรบกวดช่วยแจ้งใต้บทความด้วยครับ
คลิกโหลดข้อสอบฟรี เพื่อนำไปฝึกทำสำหรับเตรียมตัวสอบ


วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

ข้อสอบ O-NET ม.3 ปี 58

ข้อสอบ O-NET ม.3 ปี 58

ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา ภาษาไทย ม.3,ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา คณิตศาสตร์ ม.3,ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา วิทยาศาสตร์ ม.3,ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา สังคมศึกษาฯ ม.3,ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา ภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อสอบโอเน็ตโหลดฟรี แจกฟรี รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบปรนัย ข้อสอบ O-NET ม.3 เตรียมสอบพร้อมเฉลย O-NET ชั้นมัธยมศึกษา แบบทดสอบ O-NET ม.3 ข้อสอบติวพร้อมเฉลย O-NET มัธยมต้น ข้อสอบเก่าและแบบฝึกหัด ม.3,ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โหลดข้อสอบฟรี เพื่อใช้ฝึกทำในการเตรียมสอบ ข้อสอบที่นำมาทำแบบทดสอบเป็นข้อสอบเก่าที่มีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต
ต้องทำคะแนนให้ได้ 60% ขึ้นไปจึงจะผ่านครับ
 ถ้ามีข้อที่เฉลยผิดรบกวดช่วยแจ้งใต้บทความด้วยครับ
คลิกโหลดข้อสอบฟรี เพื่อนำไปฝึกทำสำหรับเตรียมตัวสอบ