ประกาศ

ข้อสอบโหลดฟรีสามารถเปิดผ่าน คอม,มือถือและแท็บเล็ต ดูวิธีโหลดและวิธีใช้งาน ที่ วิธีโหลดข้อสอบฟรี

Yengo1

yengomobile

สินค้าLazada

แบบทดสอบเชาวน์ อนุบาล 1,2,3

แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา,แบบฝึกหัดเชาวน์ปัญญา,แบบทดสอบ อนุบาล 1,อนุบาล 2,อนุบาล 3,ข้อสอบเชาวน์ปัญญา อนุบาล,เตรียมสอบเชาวน์ปัญญา อนุบาล,ข้อสอบออนไลน์อนุบาล 1,อนุบาล 2,อนุบาล 3,ข้อสอบพร้อมเฉลย,แนวข้อสอบ


เรียงลำดับความสัมพันธ์(อนุกรม)

แบบฝึกหัด,แบบทดสอบเชาวน์ อนุบาล การเรียงลำดับ กนุกรม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด,แบบทดสอบเชาวน์ อนุบาล การเรียงลำดับ กนุกรม ชุดที่ 2


เปรียบเทียบ สูง-เตี้ย

แบบฝึกหัด,แบบทดสอบเชาวน์ อนุบาล การเปรียบเทียบ สูง-เตี้ย ชุดที่ 1


เปรียบเทียบ สั้น-ยาว

แบบฝึกหัด,แบบทดสอบเชาวน์ อนุบาล การเปรียบเทียบ สั้น-ยาว ชุดที่ 1


 การเปรียบเทียบ ความเหมือนกัน-แตกต่างกัน 

แบบฝึกหัด,แบบทดสอบเชาวน์ อนุบาล การเปรียบเทียบ ความเหมือนกัน-แตกต่างกัน ชุดที่ 1

แบบทดสอบเชาวน์ อนุบาล การเปรียบเทียบ ความเหมือนกัน-แตกต่างกัน ชุดที่ 2










ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แจ้งเฉลยผิด (ขอคำตอบที่ถูกให้ด้วยครับ)
หรือข้อสอบมีปัญหา
แจ้งไว้ใต้บทความนะครับ