ประกาศ

ข้อสอบโหลดฟรีสามารถเปิดผ่าน คอม,มือถือและแท็บเล็ต ดูวิธีโหลดและวิธีใช้งาน ที่ วิธีโหลดข้อสอบฟรี

Yengo1

yengomobile

สินค้าLazada

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

ข้อสอบ O-NET ม.3 ปี 58

ข้อสอบ O-NET ม.3 ปี 58

ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา ภาษาไทย ม.3,ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา คณิตศาสตร์ ม.3,ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา วิทยาศาสตร์ ม.3,ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา สังคมศึกษาฯ ม.3,ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา ภาษาอังกฤษ ม.3 ข้อสอบโอเน็ตโหลดฟรี แจกฟรี รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบปรนัย ข้อสอบ O-NET ม.3 เตรียมสอบพร้อมเฉลย O-NET ชั้นมัธยมศึกษา แบบทดสอบ O-NET ม.3 ข้อสอบติวพร้อมเฉลย O-NET มัธยมต้น ข้อสอบเก่าและแบบฝึกหัด ม.3,ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โหลดข้อสอบฟรี เพื่อใช้ฝึกทำในการเตรียมสอบ ข้อสอบที่นำมาทำแบบทดสอบเป็นข้อสอบเก่าที่มีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต
ต้องทำคะแนนให้ได้ 60% ขึ้นไปจึงจะผ่านครับ
 ถ้ามีข้อที่เฉลยผิดรบกวดช่วยแจ้งใต้บทความด้วยครับ
คลิกโหลดข้อสอบฟรี เพื่อนำไปฝึกทำสำหรับเตรียมตัวสอบ

ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา ภาษาไทย ม.3

ข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย ม.3 ตอนที่ 1      คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย ม.3 ตอนที่ 2      คลิกโหลดข้อสอบฟรี

ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา คณิตศาสตร์ ม.3

ข้อสอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์ ม.3 ตอนที่ 1      คลิกโหลดข้อสอบฟรี


ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา วิทยาศาสตร์ ม.3

ข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ม.3 ตอนที่ 1      คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ม.3 ตอนที่ 2      คลิกโหลดข้อสอบฟรี

ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา สังคมศึกษาฯ ม.3

ข้อสอบ O-NET วิชา สังคมศึกษาฯ ม.3 ตอนที่ 1      คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบ O-NET วิชา สังคมศึกษาฯ ม.3 ตอนที่ 2      คลิกโหลดข้อสอบฟรี


ข้อสอบ O-NET ปี 58 วิชา ภาษาอังกฤษ ม.3

ข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 1      คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบ O-NET วิชา ภาษาอังกฤษ ม.3 ตอนที่ 2      คลิกโหลดข้อสอบฟรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แจ้งเฉลยผิด (ขอคำตอบที่ถูกให้ด้วยครับ)
หรือข้อสอบมีปัญหา
แจ้งไว้ใต้บทความนะครับ