ประกาศ

ข้อสอบโหลดฟรีสามารถเปิดผ่าน คอม,มือถือและแท็บเล็ต ดูวิธีโหลดและวิธีใช้งาน ที่ วิธีโหลดข้อสอบฟรี

Yengo1

yengomobile

สินค้าLazada

อนุบาล 1,2,3

แบบฝึกหัด แบบทดสอบ สำหรับเด็กอนุบาล 1-3 เพื่อฝึกทักษะแก่เด็กอนุบาล และเตรียมอนุบาล
คลิกที่ชื่อด้านล่างเพื่อทำแบบทดสอบ


แบบทดสอบวิชาภาษาไทย อ.1,2,3

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ อนุบาล 1,2,3

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ อ. 1,2,3

แบบทดสอบเชาวน์ อนุบาล 1,2,3

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ อนุบาล 1,2,3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แจ้งเฉลยผิด (ขอคำตอบที่ถูกให้ด้วยครับ)
หรือข้อสอบมีปัญหา
แจ้งไว้ใต้บทความนะครับ