ประกาศ

ข้อสอบโหลดฟรีสามารถเปิดผ่าน คอม,มือถือและแท็บเล็ต ดูวิธีโหลดและวิธีใช้งาน ที่ วิธีโหลดข้อสอบฟรี

Yengo1

yengomobile

สินค้าLazada

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี ม.1 ชุดที่ 2

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี ม.1 ชุดที่ 2

โหลดฟรี แจกฟรี แนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบปรนัย แบบทดสอบสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบมาตรฐานพื้นฐาน ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ติวเตรียมสอบ สำหรับชั้น ม.1 รวม ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แนวข้อสอบ ม.1 พร้อมเฉลย

เพื่อใช้ฝึกทำในการเตรียมสอบ ข้อสอบที่นำมาทำแบบทดสอบเป็นข้อสอบเก่าที่มีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต

คลิกโหลดข้อสอบฟรี เพื่อนำไปฝึกทำสำหรับเตรียมตัวสอบ

โหลด ใบข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด  จากเว็บ http://www.aksorn.com/ ข้อสอบคิดวิเคราะห์ม.1
ต้องทำคะแนนให้ได้ 60% ขึ้นไปจึงจะผ่านครับ

 ถ้ามีข้อที่เฉลยผิดรบกวดช่วยแจ้งใต้บทความด้วยครับ

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

แบบทดสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี วิชาคณิตศาสตร์ ม.1

แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี วิชาภาษาไทย  ม.1

แบบทดสอบ วิชาภาษาไทย  มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาภาษาไทย  มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี


แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1

แบบทดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี วิชาศิลปะ ม.1

แบบทดสอบ วิชาศิลปะ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาศิลปะ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี วิชาสังคมศึกษาฯ ม.1

แบบทดสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 3    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาสังคมศึกษาฯ มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 4    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

แบบทดสอบ มาตรฐานชั้นปี วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

แบบทดสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
แบบทดสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แจ้งเฉลยผิด (ขอคำตอบที่ถูกให้ด้วยครับ)
หรือข้อสอบมีปัญหา
แจ้งไว้ใต้บทความนะครับ