ประกาศ

ข้อสอบโหลดฟรีสามารถเปิดผ่าน คอม,มือถือและแท็บเล็ต ดูวิธีโหลดและวิธีใช้งาน ที่ วิธีโหลดข้อสอบฟรี

Yengo1

yengomobile

สินค้าLazada

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ข้อสอบ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 กลางภาค ชุดที่ 1

โหลดฟรี แจกฟรี ข้อสอบกลางภาคแบบปรนัย ภาคเรียนที่ 2 แนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบปรนัย แบบทดสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ข้อสอบเทอม 2 กลางภาค ติวเตรียมสอบ สำหรับชั้น ม.2 รวม ข้อสอบ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แนวข้อสอบ ม.2 พร้อมเฉลย

เพื่อใช้ฝึกทำในการเตรียมสอบ ข้อสอบที่นำมาทำแบบทดสอบเป็นข้อสอบเก่าที่มีเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต

คลิกโหลดข้อสอบฟรี เพื่อนำไปฝึกทำสำหรับเตรียมตัวสอบ

ต้องทำคะแนนให้ได้ 60% ขึ้นไปจึงจะผ่านครับ

 ถ้ามีข้อที่เฉลยผิดรบกวดช่วยแจ้งใต้บทความด้วยครับ

ข้อสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2 กลางภาค ชุดที่ 1

ข้อสอบเทอม 2 กลางภาค วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2

ข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

ข้อสอบเทอม 2 กลางภาค วิชาภาษาไทย ม.2

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

ข้อสอบเทอม 2 กลางภาค วิชาภาษาอังกฤษ ม.2

ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

ข้อสอบเทอม 2 กลางภาค วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

ข้อสอบเทอม 2 กลางภาค วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2

ข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 1 ตอนที่ 1    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 1 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 1 ตอนที่ 2    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แจ้งเฉลยผิด (ขอคำตอบที่ถูกให้ด้วยครับ)
หรือข้อสอบมีปัญหา
แจ้งไว้ใต้บทความนะครับ